Resultaten

Voor u, als gecoachte, persoonlijk:

U wordt zich meer bewust van eigen motieven, waardoor persoonlijke doelen scherper in beeld komen. Hierdoor zullen meer doelgerichte keuzes worden gemaakt en nemen flexibiliteit en zelfsturend vermogen toe. U heeft meer greep op de eigen situatie, bent minder afhankelijk van externe omstandigheden en neemt meer verantwoordelijkheid voor uw eigen welzijn.

De intensieve zelfreflectie, die door de coaching wordt gestimuleerd, brengt een veranderingsproces op gang, dat vaak verrassende resultaten afwerpt. U weet nu wat u wil en kan. Bovendien heeft u geleerd hoe u in de toekomst problemen met meer vertrouwen tegemoet kan treden.

Voor de organisatie:

Een veranderingsproces van de organisatie van binnenuit, met een krachtige, vitaliserende uitwerking op individu, teams en organisatie. Individuele medewerkers worden geholpen bij het hervinden van hun potentieel om vervolgens op collectief niveau krachten te bundelen. De medewerkers kunnen met meer daadkracht eigen problemen oplossen, hebben meer samenwerkingsbereidheid en ruimte voor inbreng in en invloed op het geheel. Individuele motieven en ondernemingsmissie kunnen beter worden afgestemd. Coaching helpt bij het onderkennen van problemen en stress en kan daardoor preventief werken bij ziekteverzuim. In kritieke situaties nemen de flexibiliteit, de veranderingsbereidheid en het zelfsturend vermogen van de organisatie toe.